Politika zasebnosti

Veseli smo, da ste se odločili za obisk ordinacije Stomados. Spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo vse pridobljene osebne podatke skrbno varovali. Če sodelujete z nami, nam zaupate svoje osebne podatke.
Zavedamo se svoje odgovornosti v zvezi z ravnanjem z vašimi osebnimi podatki, zato vse osebne podatke obdelujemo v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah in s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«).
Namen Politike varovanja osebnih podatkov je, da vas seznanimo, za katere namene pridobimo vaše osebne podatke, kakšna bo njihova uporaba, kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas, in kako jih uveljavljati.
Vaše osebne podatke lahko namesto nas obdelujejo tudi naši pogodbeni sodelavci. To so zaupanja vredni pogodbeniki, katerim smo s pogodbo zaupali posamezna opravila v zvezi z delovanjem našega zdravstvenega zavoda (npr., zdravniki, ostali strokovnjaki, ki jih potrebujemo za nemoten potek zagotavljanja storitev kot so zobni tehniki, specialisti drugih strok…). Obdelovalci obdelujejo vaše osebne podatke po naših navodilih ter izključno v našem imenu in za naš račun.
V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke v skladu z zakonom posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov.

Upravljalec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov v ordinaciji Stomados je Tina Zarja Rant, dr.dent.med.

Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

Podatke, ki nam jih posredujete, nam posredujete prostovoljno in na osnovi privolitve v komunikacijo po elektronski pošti za namen komuniciranja za vaše povpraševanje. Te podatke bomo obdelovali zgolj za potrebe medsebojne komunikacije, priprave ponudbe, pošiljanja izvidov ipd. Za pravilnost in točnost teh podatkov ste odgovorni izključno sami.
Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, preklic, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana. Vrsta, podlaga in način obdelave vaših osebnih podatkov je odvisen zlasti od namena, zaradi katerega vaše podatke obdelujemo.
Ker je ordinacija Stomados samoplačniška, je pred prvim pregledom potrebno izpolniti vprašalnik o zdravju in vpisati vaše osebne podatke. Za namen izvedbe pregleda bomo potrebovali zlasti vaše osebno ime, datum rojstva, naslov vašega prebivališča. Te podatke bomo pridobili neposredno od vas.
Vaši osebni podatki se lahko obdelujejo tudi za druge namene, če ste za takšno obdelavo podali privolitev. Privolitev pomeni vsako vašo prostovoljno, specificirano, informirano in nedvoumno izjavo volje, s katero izrazite soglasje za obdelavo osebnih podatkov za določen namen. Osebno privolitev lahko podate s svojo (pisno ali ustno) izjavo ali z drugim jasnim pritrdilnim dejanjem. Pred posegi pri nas podpišete obrazec za privolitveno soglasje, s katerim soglašate, da vas lahko fotografiramo. S fotografijami se ravno enako kot z ostalimi zaupnimi osebnimi podatki.
Ko v našem spletnem obrazcu izpolnite zahtevo za povpraševanje, pripombe ali vprašanja je potrebno obvezno izpolniti polja: "ime in priimek” in "e-naslov”, lahko pa izpolnite tudi polji "telefon” in "sporočilo”. Prav tako je potrebno izrecno potrditi strinjanje in seznanitev s tem, da ste s tem, ko ste nam posredovali povpraševanje, pripombe ali vprašanje preko kontaktnega obrazca in vpisali svoje podatke izrazili strinjanje in zavedanje, da se bodo vaši podatki (ime in priimek, telefonska številka, elektronski naslov) shranjevali za namen vodenja evidence ter zagotavljanja korektne komunikacije hranili v naši bazi dokler bo to potrebno za potrebe komunikacije.
Z uporabo piškotkov se strinjate, da se jih uporabi za namene analize poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal. Ob vsakem obisku spletnih strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiska spletnih strani. Ponudnik tako zbrane podatke obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.
Vsi podatki, zbrani na osnovi zgoraj naštetih pravnih podlag, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in jih brez vaše privolitve ne bomo posredovali tretjim osebam, razen izbranim pogodbenim partnerjem, katere prav tako zavezuje Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov in jih ne bomo javno razkrili, razen v primerih izrecnega soglasja ali pogodbe. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo.

Vaše pravice

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in veljavno zakonodajo imate pravico do preklica privolitve, pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo na vas, pravico do popravka netočnih podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravico do pozabe oz. izbrisa vseh podatkov, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu ter pravico do prenosljivosti podatkov.
Popravek, prepoved obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov lahko zahtevate s pomočjo kontaktnega obrazca ali nam to sporočite pisno po pošti.
V primeru, da z našim odzivom, povezanim z zahtevkom za vpogled, popravek, prepoved obdelave ali izbris podatkov niste zadovoljni oziroma menite, da so vam kršene pravice do varstva osebnih podatkov, se lahko pritožite informacijskemu pooblaščencu.
Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z navedenimi osebnimi podatki, moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Spremembe

Pridržujemo si pravico, da predmetno Politiko zasebnosti po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.


Izdelava: MMstudio